เปิดประตูสู่โลกกว้าง สู่การใช้ชีวิตและการทำงาน

ถ่ายโดย: SA เมื่อวันที่ 28/1/2564