เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลรับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างต่อเนื่องและดียิ่ง

อ่านแล้ว 1,431 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับ ’โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างต่อเนื่องและดียิ่ง’ จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้