เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบต้นไม้ ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 2’

อ่านแล้ว 1,332 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนส่วนงานต่างๆ ของวิทยาเขตพญาไท เข้าร่วมในพิธีมอบต้นไม้ ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 2’ ซึ่งจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและมอบต้นไม้ให้แก่คณบดีหรือผู้แทนส่วนงานต่างๆ ของวิทยาเขตพญาไท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ภายในส่วนงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตพญาไท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ก่อเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หมายเหตุ: ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้หวัดสำหรับเด็ก 20 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้