โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 2

ถ่ายโดย: Anonymous เมื่อวันที่ 17/9/2563