เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา วิชาเลือกเสรี ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านแล้ว 1,387 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา วิชาเลือกเสรีของภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy Elective Subjects Festival 2019) ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 รายวิชาของภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ได้แก่ วิชาการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิชาพฤกษเภสัชภัณฑ์สำหรับไทยสปา และวิชาสมาธิในพระพุทธศาสนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก บุญสุภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค และอาจารย์ ดร.ธฤตา กิติศรีปัญญา เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงาน อาทิ สครับขัดผิว ยาดมสมุนไพร ก้านไม้หอมปรับอากาศ เทียนหอม ศิลปะบนถุงผ้ากับการฝึกสมาธิ และบอร์ดนำเสนอกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยในงานมีนักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน คณาจารย์และบุคลากรประมาณ 40 คน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การตรวจปัสสาวะ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้