นิทรรศการผลงานนักศึกษาวิชาเลือกเสรี

ถ่ายโดย: IT เมื่อวันที่ 6/11/2562