หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบขนาดการให้ยาสูงสุดของ Metformin(500) เนื่องจากที่ รพ.แพทย์ไปสั่งจ่าย 3*2 (ขนาด 500 mg ) ช่วยหาคำตอบยืนยันให้ด้วยค่ะ

ถามโดย น้อย เผยแพร่ตั้งแต่ 27/05/2010-16:58:37 -- 18,454 views
 

คำตอบ

Metformin เป็น oral hypoglycemic agent ในกลุ่ม biguanides โดยออกฤทธิ์ลดการสร้าง glucose (gluconeogenesis) และเพิ่มความสามารถของ insulin ทำให้เพิ่ม peripheral glucose uptake and utilisation ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การใช้ยา metformin สามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิดได้ อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรระวังคือ Lactic Acidosis ขนาดยา Metformin ในผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Metformin ชนิด Extended release และชนิดธรรมดา ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2,000 mg/day และ 2,550 – 3000 mg/day ตามลำดับ การใช้ยา metformin ในขนาดสูง อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อยาเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งพบได้บ่อย อย่างไรก็ตาม การกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยแต่ละรายมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น อายุ, การทำงานของไต, โรคร่วมอื่น ๆ เป็นต้น

Reference:
1. Klasco RK (Ed): DRUGDEX® System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (cited: May/31/2010).
2. แพทยสภา และคณะ. แนวทางการใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ใน แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ. 2550

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้