บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา ศิษย์เภสัชมหิดลรุ่น 1 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

660  Views  

เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร

 

สมัยเป็นนักศึกษา ด้วยบุคคลิกเคร่งขรึมแต่แววตาใจดีมีเมตตาของอาจารย์ประดิษฐ์ทำให้รู้สึกทั้งเคารพและยำเกรง

เวลาสอนนอกจากวิชาการ อาจารย์จะสอนความรับผิดชอบในฐานะเภสัชกรร่วมด้วยเสมอ

พวกเราเห็นอาจารย์แล้วมักหลบด้วยความเกรงผู้ใหญ่ แต่อาจารย์จะเข้าหาพูดคุยด้วยอย่างเป็นกันเองอยู่บ่อยๆ 

 

เมื่อเข้าทำงานเป็นอาจารย์ในภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมซึ่งขณะนั้นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชา นอกจากงานประจำแล้วอาจารย์ยังชักชวนให้ทำงานให้กลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรม เช่นช่วยกระจายวารสารวิชาการของกลุ่มให้สมาชิกโดยไม่คิดเงิน อาจารย์เป็นตัวอย่างในการทำงานเพื่อส่วนรวม ตลอดการทำงานได้เห็นอาจารย์อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าให้วงการเภสัชกรรม วงการการศึกษา วงการเภสัชอุตสาหกรรมอย่างมากมาย 

 

โดยส่วนตัวอาจารย์ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

"เมื่อตัดสินใจทำอะไรโดยคิดดีแล้ว ก็ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง"  

"ให้ดำเนินชีวิตเราอย่างเป็นสุข"   

ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองมาจนถึงปัจจุบัน

 

เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์อยู่เสมอ

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ผมเคารพนับถืออย่างสูง เมื่อผมมาทำงานเป็นอาจารย์ ที่ คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล คนรับผมเข้าทำงาน คือ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ที่ผมแทบไม่เคยคุยกับท่านเลย สมัยที่ผมเป็นนักศ...

อาจารย์ สักก์สีห์ (ธนา) คุณวิภูศิลกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

บูชาคุณครู “ประดิษฐ์ หุตางกูร ก่อนเริ่มบทความนี้ขอบูชาคุณครูด้วยบทร้อยกรองของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ครูคือครู“ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้อยู่ในความทรงจำของดิฉันเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ที่เรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันรับรู้ได้ว่า อาจารย์ประดิษฐ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะอ...

พจนีย์ สุริยะวงค์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา