เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/341  
เภสัชมหิดลต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะจาก University of South Florida, Tampa ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 82 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับ Prof. Toshihiko Toida จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 84 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Update สมุนไพร 2: สมุนไพร champion products

ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 123 ครั้ง

เภสัชมหิดลได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560

ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 136 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์

ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 106 ครั้ง

  หน้า 1/341  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service