เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/332  
เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม ’อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกการทำงาน’

ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 13 ครั้ง

เภสัชกรจาก สปป.ลาว นำเสนอผลการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ

ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 81 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย และการจัดทำ Blueprint ของการออกข้อสอบ

ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 13 ครั้ง

เภสัชมหิดล จัดโครงการประชุมนักศึกษระดับปริญญาโท-เอก

ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 9 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดอบรมผลักดันความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 108 ครั้ง

  หน้า 1/332  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service