เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์ ได้รับรางวัล High Quality Research Award จาก International Society for Vaccine

อ่านแล้ว 3,751 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2555   
รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (oral presentation) ในการประชุม 6th Vaccine & ISV Annual Global Congress ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2555 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.อาทร ยังได้รับรางวัล High Quality Research Award จาก International Society for Vaccine ด้วย

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ฟักข้าว 42 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020