เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นศ.เภสัชฯ มหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Clinical Skill Event Certificate of Recognition

อ่านแล้ว 3,562 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2554  
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีม ในการแข่งขัน Clinical Skill Event Certificate of Recognition ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 57” (57th International Pharmaceutical Students’ Federation world Congress) ระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน ได้แก่ นศภ.สุรสา นาคจินดา, นศภ.นภา ติยะวัฒน์วิทยา นศภ.ณัฏฐินี หวังคุณธรรม และ นศภ.กิตติศักดิ์ โภคา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 10 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 22 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020