เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2553 (Nagai Award Thailand 2010)

อ่านแล้ว 4,610 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 03 ธ.ค. 2553  
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2553 (Nagai Award Thailand 2010) จากผลงานวิจัยเรื่อง Boosting oncolytic adenovirus potency with magnetic nanoparticles and magnetic force Mol Pharmaceut 2010; 7(4): 1069-1089. ได้มีพิธีมอบรางวัล โดย Professor Tsuneji Nagai, Chairman of Board of Trustees of the Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้มอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรครองช้ำ 1 วินาทีที่แล้ว
วิตามินซีกับโรคเกาต์ 13 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 30 วินาทีที่แล้ว
ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 30 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020