เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


รศ. ดร. วันดี กฤษณ์พันธ์ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

อ่านแล้ว 3,266 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 04 ม.ค. 2553  
รศ. ดร. วันดี กฤษณ์พันธ์ อาจารย์และนักวิจัยคุณภาพเยี่ยมของภาควิชาเภสัชวินิจฉัยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดยรางวัลที่ได้รับเป็นผลจากผลงานการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่มีอย่างยาวนาน ต่อเนื่องและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่า รศ. ดร. วันดี กฤษณ์พันธ์ได้ทำประโยชน์ให้กับวงการการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เป็นอย่างมากตลอดชีวิตการทำงานของท่านที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางคณะฯ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งด้วย

ดูใบประกาศ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 7 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020