เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม MAHIDOL TOWN HALL : A ROAD TO REAL WORLD IMPACT ทิศทางการบริหารและเป้าหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 33 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรม MAHIDOL TOWN HALL : A ROAD TO REAL WORLD IMPACT "ทิศทางการบริหารและเป้าหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล" ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ร่วมแถลงแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อประชาคมมหิดล

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคมือเท้าปากในเด็ก 4 วินาทีที่แล้ว
10 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้