เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดฝึกอบรม เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อ่านแล้ว 131 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับ คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ร่วมกับทีมวิทยากรจาก บริษัท เมดิทอป จำกัด ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผล การจัดการเมื่อแมลงสัตว์กัดต่อย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าดูด รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นสำหรับการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน และการช่วยผู้ที่กำลังสำลักอาหาร หลังจากนั้น จึงเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การช่วยผู้ที่กำลังสำลักอาหาร การปั๊มหัวใจ และการฝึกใช้เครื่องช็อคไฟฟ้า 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับอุบัตเหตุประเภทต่างๆ รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการช่วยชีวิต นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 6 วินาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้