เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คว้ารางวัล Top Ten Best Poster Award ในการเสนอผลงานวิจัยสมุนไพร ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

อ่านแล้ว 3,997 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ก.พ. 2552  
น.ส. วรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์ ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Variability of Free Radical Scavenging Activity and Total Flavonoid Content in Young Flowers of Siamese Neem Tree in Thailand” ในการประชุมวิชาการ International Herbal Conference 2009 ณ เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2552 ในโอกาสนี้ น.ส. วรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ ได้รับรางวัล Top Ten Best Poster Award จากโปสเตอร์ที่เข้าร่วมประกวดกว่า 700 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,700 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 22 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020