เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบปีที่ 15

อ่านแล้ว 107 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567  

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนคณบดีมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบปีที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย การจัดแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “Research from Molecular Bioscience to Sustainability Development” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ “Maximizing resources through synthetic biology” เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และเป็นการสร้างจิตสำนึกรักและผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้