เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง” ครั้งที่ 14

อ่านแล้ว 199 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567  

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง” ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีและมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพเภสัชกรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ และเป็นการส่งกำลังใจเชิงสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนช่วยกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกของการเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ต้อลม-ต้อเนื้อ 1 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้