เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หลักสูตร MUHTA จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญจาก Centre for Health Economics, University of York

อ่านแล้ว 38 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 - 16:00 น. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Estimating how value is shared between drug manufacturers and healthcare systems" โดย Dr. Jessica Ochalek วิทยากรรับเชิญจาก The Team for Economic Evaluation and Health Technology Assessment (TEEHTA), Centre for Health Economics, University of York สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกเเละชีวสถิติ อาคารสุโขเพลส คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ในโอกาสนี้ คณาจารย์ประจำหลักสูตร MUHTA นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Jessica Ochalek พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการบรรยายพิเศษ Dr. Jessica Ochalek ได้มีโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร MUHTA นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง 

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 2 วินาทีที่แล้ว
ต้อลม-ต้อเนื้อ 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้