เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกทำงาน

อ่านแล้ว 153 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567  

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 84 คน

กิจกรรมอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) นำทีมโดย ภญ.ภัทราพร อัศววงศ์พรหม Medical Affairs Manager ภก.วรชาติ เลิศพิภพเมธา (เภสัชมหิดล รุ่นที่ 36) Business Unit Head และรุ่นพี่ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของเภสัชกรในสายงานเภสัชกรรม” รวมถึงการแบ่งกลุ่มตามสายงาน เพื่อสอนเทคนิคการเขียน Resume ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเพิ่มพูนทักษะเทคนิคการสัมภาษณ์งานในสาขาต่างๆ ตลอดจนการวางตัวให้เข้ากับบุคคลอันหลากหลายในสังคมได้

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) 11 วินาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้