เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University หารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน

อ่านแล้ว 74 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 - 16:30 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ณัฐวุฒิ เจริญไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ ซึ่งประกอบด้วย Prof. Dr. Yasumitsu Ogra, Prof. Dr. Motoyuki Itoh และ Prof. Dr. Tetsuhiro Nemo ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อาทิ ความร่วมมือด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2567 การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน และความร่วมมือระหว่างเครือข่าย Pharmaceutical Society of Japan และ Pharmacy Education Consortium of Thailand นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้