เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านแล้ว 67 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 - 12:00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, Airlangga University (UNAIR) ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์

คณาจารย์จาก UNAIR นำโดย 1) Dr. Mahardian Rahmadi, Apt. (Vice Dean for Finance and Infrastructure); 2) Dr. Chrismawan Ardianto, Apt. (Coordinator of Study Program of Bachelor of Pharmacy); 3) Dr. Yunita Nita, MPharm, Apt. (Coordinator of Study Program of Apoteker Professional Degree); 4) Prof. Dr. Budi Suprapti, Apt. (Coordinator of Study Program of Master of Clinical Pharmacy); and 5) Ms. Gesnita Nugraheni, Apt. (Faculty Ambassador) ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อประชุมหารือและเจรจาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับนานาชาติ การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน 

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้