เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมออนไลน์ “MUPY Open Day 2023” สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านแล้ว 55 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 - 20.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมออนไลน์ “MUPY Open Day 2023” สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้พูดคุยให้ข้อมูลและคำแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะฯ รวมไปถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกชั้นปีที่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยคณะฯ จะเปิดรับสมัครในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อหรือวางแผนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/en/study-undergrad-inter-admission.php

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้