เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาเภสัชมหิดลร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม SDGs + Mobility MaPs Forum 2023

อ่านแล้ว 87 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมในกิจกรรม SDGs + Mobility MaPs Forum 2023 ซึ่งจัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานดอกกันภัย และห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อร่วมนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์เกี่ยวกับประสบการณ์หลังการเดินทางในต่างประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรม SDGs + Mobility MaPs 2023 (Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects) และเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด Sustainable Development Goals ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 8 คน จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ม The Greeny Clover ประกอบด้วย 1) นางสาวสิณีกัญย์ ยิ่งอริยกุล 2) นางสาวญาณภัทร ภาณุภาส 3) นางสาวสุเมธินี แจ้งจงดี และ 4) นางสาวธนาพร เชื้อเจ็ดตน 
2) กลุ่ม Ai Pa Ploen ประกอบด้วย 1) นางสาวชยาภา คะประสิทธิ์ 2) นางสาวปานฟ้า ศิริจันทร์ 3) นายนที วุฒิเกษตรกิจ และ 4) นางสาวจิรญา คลังทิพรัตน์

ในโอกาสนี้ นักศึกษากลุ่ม The Greeny Clover ซึ่งได้รับรางวัล The Best Showcase ในกิจกรรม SDGs + Mobility MaPs 2023 และได้เข้าร่วมในการเสวนาช่วง “Sharing session by MU students” ในกิจกรรม SDGs + Mobility MaPs Forum 2023 ด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- https://mahidol.ac.th/th/2023/mahidol-sustainable-mobility/

- https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3723

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้