เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาคันตุกะจาก Toyama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 71 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ และ อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Tatsuya MURAKAMI อาจารย์อาคันตุกะจาก Department of Pharmaceutical Engineering, Faculty of Engineering, Toyama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘High-density lipoprotein engineering for age-related macular degeneration treatment’ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องบรรยาย 406 อาคารราชรัตน์ 

นอกจากนี้ Prof. Dr. Tatsuya MURAKAMI ยังได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะฯ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยมี อาจารย์ ดร.ภก.กษิรวรรษ แสวงรัตน์ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเดินทางมาประชุมที่คณะฯ ด้วย หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯ โดย ดร.อัมพร สงคศิริ ได้นำ Prof. Dr. Tatsuya MURAKAMI และ อาจารย์ ดร.ภก.กษิรวรรษ แสวงรัตน์ เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล จาก กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 14 วินาทีที่แล้ว
วัคซีนงูสวัด 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้