เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566

อ่านแล้ว 104 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กินอยู่อย่างสง่าชะลอความชราด้วยอาหาร” การแสดงดนตรี วิดิทัศน์ผู้เกษียณอายุฯ และพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณเนื่องในวาระเกษียณอายุฯ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 9 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้