เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม KM Lunch หัวข้อ “แบบฟอร์มการขออนุมัติในหลักการ”

อ่านแล้ว 253 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566  

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.00 - 13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ KM Lunch ในหัวข้อ “แบบฟอร์มการขออนุมัติในหลักการ” ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ โดยมี คุณศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานกลยุทธ์และแผน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากร ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน

ทั้งนี้ กิจกรรม KM Lunch ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบฟอร์มการขออนุมัติในหลักการให้ถูกต้อง มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดความล่าช้าในการขออนุมัติ นอกจากนี้ กิจกรรม KM ดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้