เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีเภสัชมหิดลรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมไทย

อ่านแล้ว 169 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายการ “หนี้แผ่นดิน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True Visions HD784) ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 19.30-20.30 น. โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายเพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ การแนะแนวการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ลักษณะและเนื้อหาของการเรียน รวมไปถึงโอกาสของความก้าวหน้าด้านอาชีพการงานหลังจบการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองที่กำลังพิจารณาการเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตได้รับข้อมูลที่สำคัญและมีความเข้าใจถึงจุดเด่นของวิชาชีพ ที่จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกเรียนและทำงานเป็นเภสัชกรต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาเภสัชกรรมในการติดต่อประสานงานและการจัดรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัชกรรมและบทบาทของเภสัชกรในสังคมไทยที่กำลังขยายตัวอีกด้วย 

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้