เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดอบรมเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” (Security Awareness Training)

อ่านแล้ว 271 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน จัดการอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” (Security Awareness Training) โดยมี คุณสิริธร พูลเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 15 คน

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมให้มีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

นอกจากนี้ การอบรมดังกล่าว ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 1 นาทีที่แล้ว
อันตรายจากการสัก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้