เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดล ร่วมเสวนาในงาน เปิดบ้านสภาเภสัชฯ คุยข่าวเล่าเรื่อง ครั้งที่ 1

อ่านแล้ว 161 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.30 น. ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุญธิดา มระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ "เผยทุกปัญหาการใช้เครื่องสำอางในโลกโซเชียล" ภายในงาน "เปิดบ้านสภาเภสัชฯ คุยข่าวเล่าเรื่อง" ซึ่งจัดโดยสภาเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข

การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบและตระหนักถึงปัญหาในการใช้เครื่องสำอางที่สามารถพบได้บ่อยในสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนำมาความปลอดภัยในการใช้เครื่องสำอาง

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้