เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชกรรมจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Versatility of Bruker mass spectrometry platform: New frontier for multi-Omics and imaging mass spectrometry”

อ่านแล้ว 303 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The Versatility of Bruker mass spectrometry platform: New frontier for multi-Omics and imaging mass spectrometry”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. กอบธัม สถิรกุล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบรรยาย 404 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย อาจารย์ประจำวิชาเภสัชกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การบรรยายพิเศษดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Dr. Wen Dong Looi, Gaelin, (Senior Application Scientist Specialized in Bioanalysis and Mass Spectrometry, Bruker Daltonics) เป็นวิทยากรรับเชิญ พร้อมทั้ง คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวผ่าน Cisco Webex Meeting อีกด้วย  โดยการบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงการวิจัยในการพัฒนายา รวมไปถึงใช้ในการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้