เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ สปป.ลาว รุ่นที่ 25

อ่านแล้ว 148 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ประจำปี 2023 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบของที่ระลึก และกล่าวปิดโครงการฯ ภายหลังจากที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 25 ทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมกันนำเสนอผลการฝึกอบรมฯ และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาโครงการฯ ในอนาคต

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งของที่ระลึกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 ท่าน เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3429

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้