เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาเภสัชมหิดลคว้า 5 รางวัลจากงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 จามจุรีนฤมิตเกมส์

อ่านแล้ว 97 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566  

ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใต้ “งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31: จามจุรีนฤมิตเกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักศึกษาของคณะฯ คว้า 5 รางวัล จากการแข่งขันต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที

1. นางสาวสุนิสา โรจน์จตุรกุล

2. นายภูวิศ อาภาพิสุทธิ์

3. นายปราวณา บุญมี

4. นางสาวธัญรดี สุทธิพินทุ

5. นายณัฐชนน พรมรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท วิ่ง 4x100 เมตร (หญิง) 

1. นางสาวธัญรดา บัวศรี

2. นางสาวอนามิกา แก้วนก

3. นางสาวเพชรดา พิมสาร

4. นางสาวสิณีกัญย์ ยิ่งอริยกุล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท ROV

1. นายภีมพศ นิ้มวงษ์เจริญสุข

2. นายธนภัทร อุยถาวรยิ่ง

3. นายอัครเดช พัฒนกิจเจริญชัย

4. นายจารุกิตติ์ นิลภักดี

5. นายอับดุลอนัส อาแว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท บาสเกตบอล (หญิง)

1. นางสาวสาริศา ศรแสง

2. นางสาววิมุตตา วิทยาภัค

3. นางสาวรัตนาวลี แก้วนพรัตน์

4. นางสาวพรชนก จิตรเอื้อกุล

5. นางสาวธวัลรัตน์ มงคลศิริวัฒน์

6. นางสาวดลชนก ลามะให

7. นางสาวปาณสิชล เชี่ยวศิลป์

8. นางสาววชิราพร ธงสุวรรณ

9. นางสาวเฟื่องฟ้า วรารักษ์สกุล

10. นางสาวญาณภัทร ภาณุภาส

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท วิ่ง 4x100 เมตร (ชาย) 

1. นายอภิวรรธน์ ยางธิสาร

2. นายสุรพศ วู

3. นายสิรวิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง

4. นายปุริม ดำรงปัทมา

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3431

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 9 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 10 วินาทีที่แล้ว
สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้