เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

อ่านแล้ว 267 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกลยุทธ์และแผน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะฯ และหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ITA ของคณะฯ ต่อไป

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้