เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ทีมนักศึกษาเภสัชมหิดลคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโต้วาทีในงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 

อ่านแล้ว 204 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นศภ.ธัญรดี สุทธิพินทุ 2) นศภ.ณัฐชนน พรมรัตน์ 3) นศภ.สุนิสา โรจน์จตุรกุล 4) นศภ.ปราวณา บุญมี และ 5) นศภ.ภูวิศ อาภาพิสุทธิ์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการประกวดโต้วาทีในญัตติ "จรรยาบรรณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพ" ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง 1002 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การประกวดโต้วาทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31” โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศไทย ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันของสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบันทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้