เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ International Organizing Committee ของ Prince Mahidol Award Conference ที่จังหวัดน่าน

อ่านแล้ว 366 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566  

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ International Organizing Committee (IOC) ของ Prince Mahidol Award Conference (PMAC) ที่เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ “น่าน Sandbox” ที่จังหวัดน่าน ซึ่งจัดโดยสถาบัน K Agro-innovate และมูลนิธิธนาคารกสิกรไทย

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ยังได้รับเชิญเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลในการบรรยายถึงความคืบหน้าของการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อสนับสนุน “โครงการน่าน Sandbox” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามนโยบาย Bio-Circular Green Economy (BCG) ต่อไป

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 12 คือ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้