เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์

อ่านแล้ว 188 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566  

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เข้าพบ คุณเอื้อจิตต์ ชวนประยูร ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอำนวยศิลป์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 ซึ่งทางโรงเรียนอำนวยศิลป์นั้น ถือเป็นชุมชนรอบข้างที่สำคัญของคณะเภสัชศาสตร์ ในการที่คณะฯ สามารถนำสมรรถนะหลักมาให้บริการวิชาการและช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้เรื่องการใช้ยา สมุนไพร และการดูแลสุขภาพต่างๆ ให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษาในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้บทบาทการเป็นเภสัชกรสำหรับการเลือกศึกษาต่อในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้