เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Meiji Pharmaceutical University

อ่านแล้ว 462 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา และ ดร.อัมพร สงคศิริ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน จาก Meiji Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 2 คน ประกอบด้วย 1) Ms. Kazuna FUJIHASHI 2) Ms. Keiko KUMAGAI ซึ่งได้เดินทางมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมคลินิก ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติจาก Meiji Pharmaceutical University ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมทางวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมคลินิกให้แก่นักศึกษาต่างชาติ และส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญทางวิชาชีพ ระหว่างคณาจารย์ เภสัชกรวิชาชีพประจำแหล่งฝึกงาน และนักศึกษา ผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ และแหล่งฝึกงานภายนอก ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติของคณะฯ ต่อไป นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองพันธกิจของคณะฯ ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การตรวจปัสสาวะ 1 นาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้