เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมถ่ายทำสัมภาษณ์วีดิโอผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 164 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมสัมภาษณ์และบันทึกเทปการถ่ายทำวีดีโอ ซึ่งดำเนินการโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม จากผลงาน เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาเม็ดโดยการพิมพ์ข้อความ” ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และทาง YouTube ช่อง Mahidol Channel ทั้งนี้ การถ่ายทำวีดีโอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ มีรูปแบบการนำเสนอผลงานที่ได้รับการยอมรับ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ การถ่ายทำวีดีโอดังกล่าว ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3287
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 2 วินาทีที่แล้ว
มะเขือเทศ กับ ไลโคพีน 10 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 14 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้