เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual 3rd IRNI Symposium 2022

อ่านแล้ว 296 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.15-09.15 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม ในฐานะผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “Application of cancer nanotheranostics: Evaluate using 2D, 3D and in vivo models” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual 3rd IRNI Symposium 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก (Theme) “Shaping the Future of medicine: Recent Advancements in Drug Discovery and Development” ซึ่งจัดโดย Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลก ได้แก่ 1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2) School of Pharmacy, Queen’s University Belfast สหราชอาณาจักร 3) University College London สหราชอาณาจักร 4) School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย 5) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) University ประเทศอินเดีย และ 6) College of Pharmacy, University of Sharjah สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมเป็นวิทยากร และได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากกว่า 100 คน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาเภสัชศาสตร์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญหลากหลายหัวข้อ รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


บวบขม 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้