เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุม Townhall หัวข้อ เรามาคุยกัน...เมื่อวันกักตัวหายไป (จริงมั้ย?)

อ่านแล้ว 87 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 19.00-20.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม Townhall เพื่อสื่อสารภายในคณะฯ ในหัวข้อ ’เรามาคุยกัน...เมื่อวันกักตัวหายไป (จริงมั้ย?)’ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ COVID Team ของคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรพูดคุยแลกเปลี่ยน และตอบข้อซักถามในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน

ทั้งนี้ กิจกรรม Townhall ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะฯ ที่ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับคำแนะนำและการปฏิบัติตัวใหม่ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหารคณะฯ บุคลากร และนักศึกษาทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถสอบถามผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารได้อีกด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้