เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดประชุมหารือความร่วมมือกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 135 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565  
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 16.00-17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร หัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมนึก บุญสุภา และ คุณอัมพร สงคศิริ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารของ Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Kunikazu Moribe และ Prof. Dr. Yasumitsu Ogra ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือถึงโอกาสและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในการจัดกิจกรรมและโครงการ ENGINE Program เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสองสถาบัน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนPhoto Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 33 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้