เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานคลังและพัสดุจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านแล้ว 110 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565  
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานคลังและพัสดุ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับโครงการภายใต้ทุน Specific League Fund ทุน Reinventing University และ ทุน MU Talent ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีคณาจารย์เจ้าของโครงการ นักวิจัย และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังกว่า 40 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน สำหรับโครงการภายใต้ทุน Specific League Fund ทุน Reinventing University และ ทุน MU Talent และสามารถนำไปใช้ในการจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังช่วยให้บริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาวะขององค์กร
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้