เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Science Research Forum

อ่านแล้ว 72 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Science Research Forum ในหัวข้อ ความร่วมมือในการพัฒนายาจากสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมูลนิธิกสิกรไทย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบัน K Agro-Innovation ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือในการพัฒนายาจากสมุนไพร การผลักดันการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การดำเนินการในเชิงพาณิชย์ต่อไป ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรครองช้ำ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้