เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยทรัพยากรบุคคลจัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านแล้ว 134 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30- 16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคุณพรนัชชา เสนาะพิณ หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรชี้แจงรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยในรอบเช้าเป็นการประชุมชี้แจงสำหรับบุคลากรสายวิชาการผ่านระบบออนไลน์ และรอบบ่ายเป็นการประชุมชี้แจงสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารเทพรัตน์ ทั้งนี้ การจัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ ซึ่งจะทำให้บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาคมเภสัชมหิดลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำลังจะถูกนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2566 อีกด้วย
Photo Galleryดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่ : อัลบัมที่ 1  อัลบัมที่ 2  | แสดงในรูปแบบ PDF


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคคอตีบ 13 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 29 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้