เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Franco-Thai Seminar on Phytocosmeceutical Research and Applications

อ่านแล้ว 105 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.40 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ’The 1st Franco-Thai Seminar on Phytocosmeceutical Research and Applications’ ซึ่งจัดขึ้นโดย โครงการ Cosmetosciences Ambition Research and Development (ARD) Program ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ Campus France ผ่านระบบ Zoom Meeting

ในโอกาสนี้ บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุม ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Mint family (Lamiaceae) in Thailand- A potential material source for phytocosmeceutical application
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Natural Plant Diversity: A Potential Source of Raw Materials for Phytocosmeceutical Research and Applications
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ภาควิชาเภสัชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Transfersomes for topical delivery of herbal extracts

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรรับเชิญจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ตลอด 3 ช่วงหลักของการบรรยาย ดังนี้
Session 1: Natural Sourcing
Session 2: Green Extraction & Analytical Methods
Session 3: Formulation & Biological Activities

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์และเภสัชพฤกษศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยชาวไทยและชาวฝรั่งเศส ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศทางวิชาการของบุคลากรของคณะฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 15 คือ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lestudium-ias.com/event/1st-franco-thai-seminar-phytocosmeceutical-research-and-applications
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 17 วินาทีที่แล้ว
กระเทียมดำ 17 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้