เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลร่วม Live พูดคุย หัวข้อ อาหารใส่กัญชา กินอย่างไรถึงปลอดภัย

อ่านแล้ว 124 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น. อาจารย์ ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรและพูดคุยในรายการสด (Live หัวข้อ ’อาหารใส่กัญชา กินอย่างไรถึงปลอดภัย’ ในรายการ Mahidol Channel LIVE ซึ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Channel ของ Mahidol Channel โดยมี อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 4 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020