เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA Visit) ประจำปี 2565

อ่านแล้ว 71 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom Meetings ถ่ายทอดสดจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้แจ้งผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ทั้งในด้านวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน รวมทั้งยังได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางและประเด็นต่างๆ เพื่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการศึกษา การวิจัย และ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างภาครัฐและหน่วยงานเอกชน


Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาหอม กับคนวัยทำงาน 21 วินาทีที่แล้ว
ย่านาง ...อาหารที่เป็นยา 25 วินาทีที่แล้ว
ต้อกระจก 34 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020