เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยทรัพยากรบุคคลจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ สวยสมวัยใส่ใจสุขภาพ

อ่านแล้ว 189 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยทรัพยากรบุคคล จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘สวยสมวัยใส่ใจสุขภาพ: มะเร็ง เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม’ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings สำหรับนักศึกษาหญิงและบุคลากรหญิง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายดังกล่าว ซึ่งมี อาจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเพศหญิง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลร่างกายและสุขภาพของผู้หญิง อาทิ หัวข้อการทำความรู้จักร่างกายผู้หญิง การป้องกันและดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆ การคัดกรองโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินซีกับโรคเกาต์ 26 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020