เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมพูดคุย หัวข้อ ยาสามัญฯ และสมุนไพรไทยที่ควรมีติดบ้านช่วงโควิด-19

อ่านแล้ว 1,762 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม และ อาจารย์ ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ สังกัดภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมพูดคุยและเป็นวิทยากรในหัวข้อ ’ยาสามัญฯ และสมุนไพรไทยที่ควรมีติดบ้านช่วงโควิด-19’ ในรายการ Mahidol Channel LIVE โดยมี อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง เป็นผู้ดำเนินรายการ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Channel ของ Mahidol Channel ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการใช้ยาสามัญประจำบ้านและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ในการดูแลและป้องกันตนเองได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WSckVULUWQs - Facebook: https://www.facebook.com/mahidolchannel/videos/668304907902002
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


หอมดอกปีบ 16 วินาทีที่แล้ว
คอนแทคเลนส์ ภัยใกล้ตา 29 วินาทีที่แล้ว
33 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้